>Documenten

Documenten

Samengevoegde Bouwprocedure

Samengevoegde Bouwprocedures Vebenabos, Westduin & Galgewei

Download als PDF

Beeld Kwaliteits Plan Vebenabos

BKP 25 november 2017 Vebenabos

Download als PDF

Beeld Kwaliteits Plan Galgewei inclusief BIJLAGE

Beeld Kwaliteits Plan Galgewei inclusief BIJLAGE 2020

Download als PDF

Tariefstelling nieuwbouw of verbouwen recreatiewoningen Stichting Vebenabos

Ingangsdatum: 1 augustus 2014

Elk jaar worden er plannen aan het bestuur van de Stichting voorgelegd voor nieuwbouw of meer of minder ingrijpende verbouwingen, vooral in park Vebenabos. Het bestuur heeft ter beoordeling van die plannen een bouwcommissie ingesteld, bestaande uit bestuursleden, en aangevuld met een externe architect.De beoordeling van de plannen is meestal tijdrovend. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat plannen vaak eerst in een schetsfase worden aangeboden, later in een uitwerking. Meestal is het ingediende voorstel niet compleet. Wel is de bouwtekening aanwezig, maar ontbreekt de detaillering, kleurstelling, omgeving als terras e.d. Dat vraagt om voortdurende aanvullingen. Zie hiervoor de bouwprocedure.

Het bestuur heeft in haar vergadering van 22 maart 2014 besloten zowel beoordeling van het voorgestelde plan als de begeleiding van de bouw uit te besteden. Voor deze beoordeling en begeleiding is een basistarief ingesteld, dat in rekening wordt gebracht bij de erfpachter.

 1. De beoordeling van het plan

Dit onderdeel bevat twee bestanddelen:

1a.
Het inmeten van de erfpachtkavel om exact te weten hoe de bestaande woning geplaatst is op de erfpachtkavel

 • Tarief: € €250.00

1b. 
Het verzamelen van ontbrekende gegevens zodat een compleet plan beoordeeld kan worden en een eerste reactie vanuit de Stichting op het voorliggende plan.

 • Tarief: € 200,00

Extra:
Een direct contact van de bouwkundige of architect die het ontwerp heeft gemaakt met de bouwcommissie is in een aantal gevallen noodzakelijk om de interpretatie van het Beeldkwaliteitsplan in relatie tot de voorgenomen bouw af te stemmen. De extra kosten van deze bijeenkomst(en) worden aanvullend in rekening gebracht.

 • Tarief:  € 100,00 per uur
 1. De begeleiding van de bouw

Als besloten wordt de bouw door te laten gaan, dan wordt de bouw door de Stichting begeleid.

a. Bouwbegeleiding:

 • De controle van het uitgezette bouwvlak
 • Het overleg met de aannemer over bouwplaats, parkeren, groen en rijplaten voor bouwverkeer
 • De controle van de Klicvergunning
 • Vaststellen van schade aan wegen, schelpenpaden en groen
 • Evaluatie van de bouwo
  • Tarief: € 280.00 (bij een begrote tijd van 2.5 uur; bij overschrijding € 100.00 per uur extra.

b. Overige noodzakelijk geachte werken of begeleiding

In incidentele gevallen, afhankelijk van locatie in het bos en bouwwijze, kan een nulmeting door de Stichting geëist worden. In deze nulmeting wordt de situatie vastgelegd voor aanvang van de bouw, dit om na de bouw geen discussie te krijgen betreffende eventueel door de bouwactiviteiten toegebrachte schade aan wegen, schelpenpaden en/of groen. Indien een nulmeting door de Stichting geëist wordt, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gebracht

 • Tarief nulmeting: € 280,-

Bestuur van de Stichting Vebenabos
Juni 2014

Alle correspondentie naar:
Stichting Vebenabos
p/a Administratiekantoor Legemaate
Postbus 5094,
4380 KB Vlissingen
E-mail: info@stichtingvebenabos.nl

Download de tariefstelling