>Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Vebenabos (SV) met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hoewel wij er alles aan doen om de informatie op de website zo up-to-date en compleet mogelijk te houden, sluit de SV iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, cijfermatige- en/of typefouten alsmede eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.De informatie op deze site kan te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door de SV worden verwijderd of gewijzigd. De SV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.