>>Dagelijks beheer

Dagelijks beheer

  • Groenonderhoud
  • Toezicht
  • Bouwbegeleiding

Vanaf 2014 verzorgt Bosch-Slabbers het toezicht op het groenonderhoud voor de Stichting. Daarnaast ook het dagelijks toezicht op het beheer van wegen, riolering, verlichting alsmede de begeleiding van de bouwwerkzaamheden. Bouwplannen worden getoetst aan de Beeldkwaliteitsplannen. Tevens worden de bouwplannen getoetst aan de eigendomsgrenzen van het in erfpacht uit te geven perceel. Bosch Slabbers verzorgd naast de toetsing ook de controle op de uitzetting en registreert eventuele calamiteiten bij wegen en beplanting.