>>Dagelijks beheer

Dagelijks beheer

  • Groenonderhoud
  • Toezicht
  • Bouwbegeleiding

Vanaf 2014 adviseert Bosch-Slabbers het toezicht op het groenonderhoud voor de Stichting. Daarnaast ook het dagelijks toezicht op het beheer van wegen, riolering, verlichting. Bouwplannen worden getoetst aan de Beeld Wwaliteits Plannen en de Bouwprocedure. Tevens worden de bouwplannen getoetst aan de eigendomsgrenzen van het in erfpacht uit te geven perceel. Bosch Slabbers verzorgd naast de toetsing en ook de controle op de uitzetting (inmeting) en registreert eventuele calamiteiten bij wegen en beplanting insamenwerking met de Groencommissie.