>Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de stichting werd vanaf het begin gevormd door drie vertegenwoordigers van de gemeente germeente Koudekerke en later Valkenisse (met de burgemeester als voorzitter), de stichting Nieuw Walcheren, de VBNA en de VVV , en één vertegenwoordiger van de erfpachters (later uitgebreid tot twee).Met de gemeentelijke herindeling van 1997 werd de grens tussen de gemeente Vlissingen en Veere getrokken langs de Galgeweg. Daarom liggen de parken Galgewei en Westduin in de gemeente Vlissingen en behoort het park Vebenabos tot de gemeente Veere. Bestuurlijk kwam de Stichting bij de gemeente Veere (de burgemeester van Veere werd voorzitter).

In 2011 zijn de statuten aan deze tijd aangepast en is een nieuw bestuur aangetreden. De organisaties en de gemeente zijn alle uitgetreden en nu bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van de drie parken (elk twee) en een onafhankelijke voorzitter. Het doel van de Stichting is de exploitatie van recreatieterreinen gelegen te Dishoek en Westduin in de gemeenten Veere en Vlissingen, overeenkomstig de vigerende bestemmingsplannen aangewezen voor recreatiewoningen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij tracht haar doel te verwezenlijken door het in goede staat onderhouden van de terreinen met inbegrip van beplanting, wegen, paden en weiden etc.  (zie statuten 2011).

Wim J. van Tatenhove
Wim J. van Tatenhove
Voorzitter
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl
Gerard van Mulken
Gerard van Mulken
Peningmeester (Vebenabos)
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl
Joyce Lubbers-Blad
Joyce Lubbers-Blad
Lid (Vebenabos)
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl
Eeke van der Veen
Eeke van der Veen
Lid (Vebenabos)
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl
Rien Oostdijk
Rien Oostdijk
Secretaris (Westduin)
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl
Theo Roovers
Theo Roovers
Lid (Westduin)
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl
Oeds O. Helmhout
Oeds O. Helmhout
Lid (Galgewei)
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl
Sjef J. W. Opdam
Sjef J. W. Opdam
Lid (Galgewei)
0118 412129
info@stichtingvebenabos.nl