>Parken

Het karakter van de 3 parken

VebenabosVebenabos: een recreatiepark in een bos.

Het park Vebenabos heeft  behalve een bestemming als recreatiepark, ook een bosbestemming. Het park is planmatig en ruim opgezet, met veel bosbeplanting tussen de woningen. De woningen zijn alle wit geschilderd met een rood dak. Daarmee is het park Vebenabos vrij uniek aan de Walcherse kust.

VEZV Vebenabos

GalgeweiGalgewei: een recreatiepark in een open sfeer (een wei).

Vanaf de oorsprong was dit terrein een open terrein, waarop in de winter huisjes van het strand werden opgeslagen, om het volgende voorjaar weer naar het strand te verhuizen. Geleidelijk zijn er ook ‘s zomers meer huizen op het terrein blijven staan en dat is nu een permanente situatie.

VVE Galgewei

WestduinWestduin: een recreatiepark met een dorps karakter.

Vanaf de oorsprong is in compacte bouw een serie deels geschakelde recreatiewoningen gerealiseerd, met verspreide beplanting. Westduin heeft samen met de Galgewei een speelweide voor balspelen, jeu de boules en diverse speeltoestellen voor kinderen.