>Contact

Contact

Stichting Vebenabos

p/a VVE Beheer Zeeland
Badhuisstraat 181
4382 AM Vlissingen
T: 0118 412129 - van 08.30 tot 12.30 uur.
e-mail: info@stichtingvebenabos.nl

Onze Stichting bemiddelt niet bij de verhuur of verkoop van woningen.
Informatieverzoeken hieromtrent worden niet door ons beantwoord.
Wij verzoeken u, om uw vragen rechtstreeks tot de eigenaar of verhuurder te richten.

Unsere Stiftung vermittelt nicht bei der Vermietung oder dem Verkauf von Wohnungen. Informationsanfragen
zu diesem Thema werden von uns nicht beantwortet.
Wir bitten Sie, Ihre Fragen direkt an den Vermieter zu richten.

 

Bestuur (10 juni 2023)

Voorzitter: W.J. van Tatenhove
Vicevoorzitter: O.O. Helmhout (Galgewei)
Penningmeester: J.J.W. Opdam (Galgewei)
Secretaris: R. Oostdijk (Westduin)
Lid: T. Roovers (Westduin)
Lid: J. Lubbers-Blad (Vebenabos)
Lid: Eeke van der Veen (Vebenabos)
Technisch adviseur Bouwcommissie: G. van Mulken

Beheer: Bosch-Slabbers
Hans Eshuis

Architect Bouwcommissie
Karel Fibbe

 

Contactformulier