• dunes
  • strand
  • sunset

Stichting Vebenabos

De Stichting Vebenabos is opgericht in 1947 vanuit de voormalige gemeente Koudekerke welke in 1966 opging in de gemeente Valkenisse. De stichting Nieuw Walcheren had als opdracht gelden in te zamelen voor de herinplant van Walcheren nadat het aan het eind van de 2e wereldoorlog door de geallieerden onder water was gezet (inundatie) en alle beplanting door het zoute water was afgestorven.

Lees hier meer

Over ons

Het bestuur van de Stichting werd vanaf het begin gevormd door drie vertegenwoordigers van de gemeente Valkenisse (met de burgemeester als voorzitter), de stichting Nieuw Walcheren, de VBNA en de VVV , en één vertegenwoordiger van de erfpachters (later uitgebreid tot twee). Lees meer over ons bestuur