>>Koop en verkoop erfpachtrecht

Koop en verkoop erfpachtrecht

De Stichting moet conform de erfpachtvoorwaarden toestemming geven aan de erfpachter voor de verkoop van het erfpachtrecht. Dit is in elk park iets anders geregeld, samenhangend met het feit dat de bestemmingsplannen voor recreatieterreinen in Veere en Vlissingen iets anders zijn ingevuld. In het Vebenabos zijn losse schuurtjes en andere bouwwerken als hekjes en afrasteringen niet toegestaan (bestemmingsplan en Beeld Kwaliteits Plan). Bestaande situaties worden gedoogd, maar bij verkoop en verbouwen dienen aanwezige elementen te worden verwijderd. Bij Westduin zijn geen losse elementen toegestaan buiten de erfpachtkavel en zijn volgens het bestemmingsplan de losse elementen op de erfpachtkavel aan een maat gebonden. Bij Galgewei is buiten de erfpachtkavel geen ruimte voor losse elementen en die zijn dan ook niet toegestaan. Op alle parken is sprake van een eensluidende bouwprocedure en een op het park gericht Beeld Kwaliteits Plan. U kunt deze documenten hier vinden.