>>Eigendom van de stichting

Eigendom van de Stichting

De Stichting is eigenaar van alle gronden, de wegen, het (hoofd)riool en is derhalve verantwoordelijk voor het onderhoud en dus de goede staat van deze infra. Het riool van het Vebenabos is overgedragen aan de gemeente Veere. Alle andere infra is eigendom van nutsbedrijven: Delta (gas, elektra, coaxkabels), Evides (water). In het park Vebenabos staat de pomp van de gemeente die het rioolwater van de drie parken pompt naar een externe opvanglocatie (zuivering) op Walcheren. De ondergrondse afvalbakken zijn eigendom van de gemeente en de afvalinzameling is een gemeentelijke dienst.

De wegen in de parken zijn toegankelijk voor het algemene publiek. Er wordt door vele wandelaars en sporters gebruik van gemaakt. De Stichting is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor het toezicht op de terreinen als het gaat om ongewenste personen die geen eigenaar zijn van een woning en zich toch op de terreinen bevinden. Erfpachters zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezittingen.