>>Bouwen

Bouwen

Beoordeling Stichting
De erfpachter, die wil (ver)bouwen dient dit aan de Stichting voor te leggen. Per park zijn de procedures toegespitst op de lokale situatie. De erfpachtvoorwaarden geven het bestuur van de Stichting de bevoegdheid eisen te stellen aan de nieuwbouw, de aan- of verbouw en aan de inrichting van het terrein met losse elementen (zitjes, hekjes, afrasteringen e.d.). In alle parken is het betreffende Beeld Kwaliteits Plan en de Bouwprocedure maatgevend voor het beleid.

Beoordeling gemeente
Bouwplannen dienen vervolgens te voldoen aan de gemeentelijke bestemmingsplannen. Het park Vebenabos ligt in de gemeente Veere. Het bestemmingsplan Zomerhuisterreinen gemeente Veere is daarop van toepassing. Dit bestemmingsplan dateert van eind 2012. De parken Galgewei en Westduin liggen in de gemeente Vlissingen. Op deze terreinen is het bestemmingsplan Westduin (sedert 2011) van toepassing.

Beoordeling nutsbedrijven
Bij verbouwingen of nieuwbouw dient ook tevoren een KLIC-melding te worden uitgevoerd bij het kadasterom te voorkomen dat op kabels en leidingen wordt gebouwd (dat is verboden). Voor het rioolsysteem is desbetreffende informatie bij de gemeente verkrijgbaar. Dit is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en/of zijn aannemer. Indien toch op leidingen, kabels of het riool wordt gebouwd dan blijft de erfpachter verantwoordelijk en zal de eventuele kosten van het verleggen van leidingen etc. moeten dragen. Met ingang van 2013 kan de informatie over het rioolsysteem bij de Stichting opgevraagd worden.

Voor de bouw is per park een overzicht beschikbaar voor een efficiënt doorlopen van de diverse procedures (Stichting, gemeente en het kadaster.

Samenvattend is voor verbouwingen of nieuwbouw een bouwplan nodig dat voldoet aan: 

  • Het Beeldkwaliteitsplan van het betreffende park (Stichting)
  • Het gemeentelijk bestemmingsplan (gemeente)
  • Een KLIC-melding (kadaster)

Alle informatie omtrent het (ver-)bouwen van een woning en de regelgeving vanuit de Stichting vindt u hier 
Procedure Tarieven en Bouw