Erfpacht

In elk der parken heeft de Stichting kavels in erfpacht uitgegeven voor de bouw van recreatiewoningen. Voor elk park gelden erfpachtvoorwaarden, die de verhouding tussen de Stichting en erfpachter bepalen en voor het bestuur een basis vormt voor het te voeren beleid. De erfpacht is in 2020 omgezet in eeuwigdurend. Voor een aantal erfpachters zijn de originele erfpachtovereenkomsten nog steeds van kracht. Die erfpacht loopt op de Galgewei en Westduin tot en met 2029 en in Vebenabos tot en met 2057.
Bij verkoop gaat de nieuwe eigenaar verplicht over naar eeuwigdurende erfpacht.