Erfpacht

In elk der parken heeft de Stichting kavels in erfpacht uitgegeven voor de bouw van recreatiewoningen. Voor elk park gelden erfpachtvoorwaarden, die de verhouding tussen de Stichting en erpachter bepalen en voor het bestuur een basis vormt en voor het te voeren beleid. De erfpacht is eeuwigdurend. De erfpacht loopt op de Galgewei en Westduin tot en met 2029 en in Vebenabos tot en met 2057 voor hen die (nog) geen nieuwe overeenkomst hebben afgesloten.
Bij verkoop gaat de nieuwe eigenaar verplicht over naar eeuwigdurende erfpacht.