Erfpacht

In elk der parken heeft de Stichting kavels in erfpacht uitgegeven voor de bouw van recreatiewoningen. Voor elk park gelden erfpachtvoorwaarden, die de verhouding tussen de Stichting en erpachter bepalen en voor het bestuur een basis vormt en voor het te voeren beleid. De erfpacht loopt op de Galgewei en Westduin tot en met 2029. En in Vebenabos tot en met 2057.