>>Bos en overige beplanting

Bos en overige beplanting

De Stichting is eigenaar van de gronden en alle groen (grasvelden, struiken en bomen) en onderhoudt dit jaarlijks. In de winter vindt het onderhoud aan bomen en struiken plaats; in de zomer ligt de nadruk op klein onderhoud en het maaien van de grasvelden. Erfpachters zijn niet gerechtigd zelf de beplanting aan te passen of struiken en bomen te verwijderen of daar opdracht voor te geven aan derden. Meer informatie wordt gegeven in het Beeldkwaliteitsplan en de meerjarenplannen groenonderhoud.