>>Het beleid

Het beleid van het bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting heeft een aantal documenten, waarop de beleidskeuzes en het bestuurlijk handelen zijn gebaseerd:

 1. Statuten Stichting
 2. Erfpachtvoorwaarden
  Statuten en erfpachtvoorwaarden zijn op verzoek beschikbaar.
 3. Procedure verbouwen en nieuwbouw
 4. Vebenabos:
  a. Beeld Kwaliteis Plan park Vebenabos
  b. Meerjarenplan groot bosonderhoud 2011-2025.
 5. Galgewei:
  a. Beeld Kwaliteits Plan park Galgewei + Bijlage
  b. Bouwregels Galgewei
 6. Westduin:
  a. Beeld Kwaiteits Plan

De beleidskeuzes zijn of worden helder geformuleerd en het bestuur zal daar waar nodig handhavend optreden.

Deze notitie vervangt het voormalige Handboek organisatie en Communicatie van de Stichting en het informatiebulletin juni 2013

Bestuur Stichting Vebenabos