>>Het beleid

Het beleid van het bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting heeft een aantal documenten, waarop de beleidskeuzes en het bestuurlijk handelen zijn gebaseerd:

 1. Statuten Stichting
 2. Erfpachtvoorwaarden
  Statuten en erfpachtvoorwaarden zijn op verzoek beschikbaar.
 3. Procedure verbouwen en nieuwbouw
 4. Vebenabos:
  a. Beeldkwaliteisplan park Vebenabos
  b. Meerjaren groot bosonderhoud 2011-20205.
 5. Galgewei:
  a. Beeldkwaliteitsplan park Galgewei + Bijlage
  b. Bouwregels Galgewei

In 2013-2014 volgden nog meerjarenplannen voor infra: wegen, het rioolsysteem in alle parken en voor groen inde parken Galgewei en Westduin. De beleidskeuzes zijn of worden helder geformuleerd en het bestuur zal daar waar nodig handhavend optreden.

Deze notitie vervangt het voormalige Handboek organisatie en Communicatie van de Stichting en het informatiebulletin juni 2013

Bestuur Stichting Vebenabos