>>Vernieuwen erfpachtvoorwaarden Galgewei en West...

Vernieuwen erfpachtvoorwaarden Galgewei en Westduin

16-08-2016

Een commissie uit het bestuur van de Stichting bespreekt momenteel een nieuwe versie van de erfpachtvoorwaarden, zoals deze door een notaris is opgesteld en inventariseert de fiscale- en juridische consequenties daarvan. Verwacht wordt dat in de herfst van 2016 een voorstel in het bestuur van de stichtingkan worden besproken.De erfpachters van Galgewei en Westduin zullen kort daarna worden geïnformeerd over het voorstel. Directe aanleiding voor het onderzoeken of een vernieuwing van de erfpachtvoorwaarden mogelijk is, is de einddatum van de huidige erfpachtvoorwaarden: 2029.