>>Sluiting Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Sluiting Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

04-11-2014

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis sloot per 2 januari 2015 de Spoed Eisende Hulp op de locatie ADRZ in Vlissingen. Vanaf die Datum verzorgen de Walcherse huisartsen en de ambulancedienst de spoedeisende hulp op Walcheren.

Wat betekent dat in de praktijk?
Patiënten met een spoedeisende hulpvraag kunnen overdag net als nu terecht bij de huisarts. In de avond, nacht en weekenden en op erkende feestdagen wordt deze zorg verleend door de huisartsenpost (HAP). In Vlissingen is de HAP gevestigd naast het ADRZ aan de Koudekerkseweg. Let wel: de HAP moet altijd eerst gebeld worden.

Zoals gebruikelijk zal de huisarts (overdag en op de HAP) de patiënt zo nodig doorverwijzen naar de Spoedeisende Hulp van het ADRZ in Goes.

Met deze afspraken gaan huisartsen en het ADRZ ervanuit dat de kwaliteit en de continuïteit van de acute zorg ook op Walcheren gewaardborgd zijn.

Download volledig persbericht