>>Schelpenpaden park Vebenabos

Schelpenpaden park Vebenabos

26-11-2018

Schelpenpaden park Vebenabos

Het Vebenabos heeft diverse schelpenpaden en toegangen tot woningen die bedekt zijn met schelpen. Het onderhoud van de schelpenpaden is jaarlijks een forse kostenpost. Graag willen wij duidelijkheid geven over wat de Stichting hierin moet doen en wat voor rekening van de erfpachter komt. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van de VEZV.
Het onderhoud van de algemeen te gebruiken schelpenpaden is voor rekening van de Stichting. Als de schelpenpaden leiden tot de toegang van meer dan één woning is het onderhoud ook voor de Stichting. Het bijhouden van de plaats waarop veelal auto’s geparkeerd worden komt voor rekening van de erfpachter. Dit naar analogie van de erfpachters die (met vooraf gevraagde toestemming van de Stichting) andere oplossingen hebben gekozen zoals doorgroeistenen en grind. Indien het (restant van het) schelpenpad leidt tot één woning dan zijn de kosten voor de betreffende erfpachter.
Jaarlijks wordt bekeken in het vroege voorjaar wat er aan verzorging van de schelpenpaden nodig is. Wij willen erfpachters, die onderhoud moeten plegen, graag tegemoetkomen. Als u tijdig doorgeeft  (voor 1 april) wat er bij u moet gebeuren, kan dit door ons met het uitvoerende bedrijf gecommuniceerd worden ( opdracht en uitvoering uiteraard voor uw eigen rekening).
Schade aan paden en wegen die veroorzaakt wordt door bouw/verbouw moet vanzelfsprekend zoveel mogelijk voorkomen worden of in ieder geval worden hersteld door de opdrachtgever van de bouw/verbouw.