>>Inmeten erfpachtkavel bij (ver)koop en (ver)bou...

Inmeten erfpachtkavel bij (ver)koop en (ver)bouwen in de parken Galgewei, Westduin en Vebenabos

16-08-2016

Tot voor kort was afgezien van het inmeten van erfpachtkavels in de parken Galgewei en Westduin bij verkoop en verbouwingen. Gebleken is dat het vaststellen van de grenzen van de kavel zinvol is om in de contacten tussen Stichting en erfpachter over de juiste gegevens te beschikken. In park Vebenabos is dit al jaren gangbare praktijk.