>>Groenwensen voor groot onderhoud komende winter...

Groenwensen voor groot onderhoud komende winterseizoen (2016-2017)

16-08-2016

Evenals vorige jaren kunnen erfpachters hun opmerkingen en wensen over groenonderhoud weer aanleveren aan de Stichting. Het verzoek is om dit tijdig te doen ( vóór 1 augustus 2016) omdat het werkplan nog de nodige voorbereidingen vraagt.