>>Eigendom van het rioolstelsel in park Vebenabos

Eigendom van het rioolstelsel in park Vebenabos

16-08-2016

Sedert 2014 wordt er met de gemeente Veere gesproken over het rioolstelsel in park Vebenabos. Aanvankelijk was de vraag of de Stichting Vebenabos wel eigenaar was van het riool. Onderzoek naar aanleg en financiering van het rioolstelsel maakte al vrij snel duidelijk dat de Stichting eigenaar is van het rioolstelsel en daarmee de plicht heeft dat in goede staat te houden. Merkwaardig was wel dat diverse niet-erfpachters op dit rioolstelsel zijn aangesloten door de gemeente. De gemeente was het er mee eens dat dit om een gezamenlijke oplossing vroeg. Het rioolstelsel is nu ca. 60 jaar oud en dat maakt het noodzakelijk om aan vervanging te denken. In deze discussie is de vraag opgeworpen of de gemeente het riool zou willen overnemen. De gemeente heeft daar welwillend op gereageerd.

In het voorjaar 2016 lijkt een doorbraak te zijn bereikt. Door de kostenverdeling te baseren op afvoer van afvalwater door het riool in de verhouding erfpachters – niet-erfpachters wordt recht gedaan aan het feit dat in het verleden de niet-erfpachters niet hebben bijgedragen aan het onderhoud van het riool waarop zij lozen.In de loop van de zomer worden de gegevens en de consequenties van de diverse opties verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat dit in de jaarvergadering van de VEZV op 27 augustus door de Stichting zal worden toegelicht.